Studio Vento

Projekt logotypu oraz podstawowej identyfikacji wizualnej dla firmy z branży video.

Logo ma kształt przysłony od aparatu, w którą została wpisana litera V.